Gradsko vijeće Zenice: Zahtjev premijeru za povlačenje Prijedloga za ocjenu ustavnosti odluke o taksama

Gradsko viijeće Zenice u dosadašnjem toku sjednice većinom glasova usvojilo je Zaključak da se uputi zahtjev premijeru ZDK za povlačenje Prijedloga za ocjenu ustavnosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama.

Ovaj zaključak uvršten je kao dodatna tačka dnevnog reda današnje sjednice, na inicijativu gradonačelnika Zenice, Fuada Kasumovića, sa obrazloženjem da su se stekli svi preduslovi za donošenje ove odluke, kojom bi gradu bilo omogućeno ubiranje sredstava po ovom osnovu.

Do sada je usvojen i Izvještaj o radu Gradske narodne kuhinje u 2017., kao i Izvještaj o prošlogodišnjem radu Gradskog vijeća.

Radom Vijeća vijećnici nisu zadovvoljni. Veliki broj važnih dokumenata lani nije ni razmatran, jer gradske službe nisu dostavljale potrebne materijale. Zato je usvojen i Zaključak da su nosioci zaduženja po tim izvještajma, koji nisu do sad razmatrani, dužni to učniti što prije.

Tokom popodnevnog dijela sjednice Gradskog vijeća Zenice, vijećnici su danas između ostalog usvojili Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu Grada Zenica, zatim prijedloge odluka o pristupanju izradi regulacionih planova Crkvice, te Kamberovića ravan i padina, a utvrđen je i Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti na mogućnosti dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine na području Grada Zenica. (V.J.)