Prihodi od indirektnih poreza u januaru veći za 85 miliona

Uprava za indirektno oporezivanje je u januaru 2018. godine prikupila 568 miliona KM indirektnih poreza, što je za 85 miliona KM više u odnosu na januar 2017. godine, kada su prihodi od PDV-a, akciza, carine i putarine iznosili 483 miliona KM.

Raspodjela prihoda sa Jedinstvenog računa UIO vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Odluci o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima, koju je donio Upravni odbor UIO.

Nakon što je UIO privredi u januaru 2018. godine vratila 116 miliona KM po osnovu povrata PDV-a, raspdjela prihoda sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje u mjesecu januaru vršena je za finansiranje državnih institucija, prema entitetskim ministarstvima finansija i Direkciji za finansije Brčko distrikta. Tako je u januaru za finansiranje državnih institucija raspoređen iznos od 61 milion KM, dok je ostatak sredstava raspoređen na sljedeći način: Federaciji BiH ukupno 244,5 miliona KM, Republici Srpskoj 122,5 miliona KM i Distriktu Brčko 13,5 miliona KM.

Podsjećamo, u 2017. godini UIO je je prikupila rekordne prihode od indirektnih poreza, koji su iznosili 7 milijardi i 44 miliona KM. U 2018. godini pred UIO je stavljen još ambiciozniji plan, prema kojem bi Uprava trebala prikupiti 7 milijardi i 342 miliona KM prihoda od indirektnih poreza.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH