UIO BiH: Nije poznato hoće li struja biti akcizni proizvod

Uprava za indirektno oporezivanje saopštila je danas da još nije poznato hoće li električna energija biti akcizni proizvod ili neće.

Kako je saopšteno iz UIO BiH, u cilju potpuno tačnog informisanja javnosti vezano za pripremu novog prijedloga Zakona o akcizama u UIO, želi se naglasiti da u okviru Twinning projekta u Upravi postoji radna grupa koja radi na pripremi tog propisa. Postojeći Zakon o akcizama u BiH u primjeni je od 2009. godine i nije usklađen sa direktivom EU.

”Zbog obaveze da BiH uskladi sve svoje propise sa legislativom EU, Uprava zajedno sa ekspertima iz EU priprema i novi prijedlog Zakona o akcizama koji će biti usklađen sa legislativom EU. Prijedlog novog Zakona o akcizama u BiH trebao bi biti završen do sredine godine, nakon čega će biti pripremljen i Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama.

Usvajanje Zakona o akcizama prolazi kroz Upravni odbor UIO, Savjet ministara BiH i Parlament BiH. Konačna verzija Zakona u smislu definisanja koji će proizvodi biti akcizni, kao i visina stopa akciza biće poznati onog trenutka kada Zakon o akcizama bude u proceduri. Iz tog razloga želimo jasno naglasiti da u ovom trenutku još uopšte nije poznato hoće li elektična energija biti akcizni proizvod ili neće. O tome će odluku donijeti ona tijela koja usvajaju pomenuti Zakon”, saopšteno je danas iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.