Industrijska proizvodnja u FBiH bilježi rast za 3,8 posto: teška industrija napreduje, prehrambena pada

Posmatrano po oblastima industrija koje imaju značajan utjecaj na kretanje indeksa industrijske proizvodnje, proizvodnja je povećana u vađenju ugljena i lignita za 10,4 posto, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda za 6,5 posto, proizvodnja baznih metala za 4,1 posto i proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme za 10 posto.

Pad industrijske proizvodnje, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, zabilježen je u proizvodnji prehrambenih proizvoda za 1,4 posto i proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom 1,9 posto.

U strukturi Bruto dodane vrijednosti kao jednog od indikatora za računanje Indeksa obima industrijske proizvodnje značajno učešće BDV imaju proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom 20,56 posto, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme 9,58 posto, vađenje ugljena i lignita 9,28 posto, proizvodnja prehrambenih proizvoda 8,07 posto, proizvodnja baznih metala 5,55 posto i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 4,64 posto.

Vrijednost proizvodnje i prodaje industrijskih proizvoda proizvedenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini posmatrano po kantonima ostvarena je u Tuzlanskom kantonu 26,4 posto, Zeničko-dobojskom kantonu 23,3 posto, Kantonu Sarajevo 13,8 posto, Hercegovačko- neretvanskom 11 posto, Srednjobosanskom 10,6 posto, Zapadnohercegovačkom 6,6 posto, Unsko-sanskom 4,3 posto, Bosansko-podrinjskom kantonu 1,7 posto, Kantonu Posavskom 1,3 posto i Kantonu 10 1 posto.