SBiH o radu Kluba zastupnika Stranke za BiH u Skupštini ZDK

I u poslednjoj godini mandata, iako sa skromnom participacijom u strukturi Skupštine ZDK, ovaj Klub zastupnika Stranke za BiH i njegova dva poslanika, uz upornost i odlučnost, potvrđuju osposobljenost, transparentnost, dinamičnost i efektivnost, suočavajući se sa stvarnošću kao prvim znakom odgovornosti u svom djelovanju.

Iako u opozicionoj ulozi, nikada klub nije bio prepreka funkcionisanju vlasti, ali nije ni prešućivao njene loše poteze, nije zaobilazio politički važna pitanja, nije se služio političkim igrarijama, kojima su se služili drugi podgrijavajući politička razračunavanja, već je svu pažnju i energiju usmjeravao na poboljšanje stanja u kantonu. U svom djelovanju nije se prilagođavao vladajućoj koaliciji ali nije ni vrebao svaku njenu grešku kao što je činila šeprtljava opozicija mučeći muku u potrazi za populističkom naklonošću, već se inicijativama, prijedlozima i aktivnom angažmanom superiorno nametao držeći do svojih riječi, do programskih ciljeva, zastupajući ono što je potreba kantona i interes građana, navodi Stranka za BiH u današnjem saopštenju za javnost.

Takav principijelan odnos manifestovan je i u vezi sa davno pokrenutom inicijativom o potrebi zakonskog normiranja plaća u organima vlasti Kantona i o doslijednom istrajavanju na rješenjima, koja su izraz aktuelnih mogućnosti, ali i sindikalnih zahtjeva, ne pristajući na politizaciju, ne pristajući da bude privjesak vladajućoj strukturi ili nadomjestak nekonzistentnoj opoziciji. Takav odnos klub je manifestovao i u postupku usvajanja budžetskih projekcija za 2018. godinu, jer su dvije, od četiri prihvaćene amandmanske intervencije, iznjedrene u ovom klubu u korist civilnih žrtava rata i braniteljske populacije, saopštava Kantonalno vijeće S BiH, apelujući na odgovorniji odnos aktuelne vlasti prema građanima ZDK.