Završena revizija knjižnog fonda, vrata korisnicima usluga Opće biblioteke otvaraju se 1. februara

U Općoj biblioteci u Zenici, kako je bilo i planirano, u srijedu, 31. januara privedeni su kraju radovi na reviziji knjižnog fonda. Ova biblioteka je među prvima u Bosni i Hercegovini postala članica COBISS-a (Kooperativni onlajn bibliotečki sistem i servis) i od tada do polovine janura 2018. godine, kompletan knjižni fond unesen je u elektronsku bazu podataka.

Ova biblioteka ponajviše je zaslužna i što su gotovo sve biblioteke u Zeničko-dobojskom kantonu članice COBISS-a.

Unošenje kompletnog fonda u bazu podataka bilo je preduslov za obavljanje elektronske revizije knjižne građe. Pripreme za taj obimni i složeni posao obavljene su od maja 2017., do polovine januara 2018. godine. U drugoj polovini januara osam stručnih timova pregledalo je knjižnu građu u svih pet bibliotečkih odjeljenja.

Konačni podaci se sumiraju, ali se pouzdano zna da ova biblioteka raspolaže sa više od 100.000 knjiga.

Bez obzira na tehnička dostignuća, završne uporedbe u spornim slučajevima obavljene su, ipak, uz pomoć inventarnih knjiga.

Prema riječima Midhata Kasapa, direktora Biblioteke, već od 1. februara usluge korisnicima bit će ponovo pružane u svim odjeljenjima, a u potpunosti će biti pružane i usluge u Čitaonici. Naime, tokom revizije knjižne građe Čitaonica je bila otvorena samo za studente i usluge su bile pružane u ograničenom obimu.

Zenički bibliotekari zahvaljuju kolegama iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i Narodne i univerzitetske biblioteke “Derviš Sušić” Tuzla na pruženoj pomoći i podršci.

Biblioteka u Tuzli i Zenička biblioteka jedine su bosanskohercegovačke biblioteke koje su elektronsku reviziju obavile u potpunosti, dok je Biblioteka Filozofskog fakulteta u Sarajevu taj posao obavila djelimično.