Skupština ZDK danas razmatra Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti

Skupština Zeničko dobojskog kantona u nastavku 54. sjednice, danas razmatra Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK.

Po ovom Zakonu podneseno je 39 amandmana pri čemu je većina odbijena.

S druge strane prihvaćen je amandman koji predviđa ukidanje bijelog hljeba i profesionalizacije zastupnika,osim predsjedavajućeg.

Rad Skupštine prati 20-tak uposlenika kantonalnih organa i institucija.

Za danas je zakazana nova sjednica Skupštine na čijem dnevnom redu je Prijedlog budžeta ZDK za 2018. godinu. (Š.B.)