Kartal: Gradska narodna kuhinja odgovara zahtjevima korisnika

U veoma složenoj socijalnoj situaciji u kojoj se nalazi većina građana ove države, Gradska narodna kuhinja, za veliki broj građana dođu kao svjetlo na kraju tunela. Obrok koji im obezbijedi ova kuhinja nerijetko se zna desiti da je jedina hrana koju pojedu tokom dana.

Gradska narodna kuhinja u Zenici trenutno priprema oko 1.000 obroka i to na četiri punkta, Londža, Blatuša, Crkvice i Novo Radakovo. U odnosu na prethodnu godinu gdje je ovaj broj iznosio oko 1.300 obroka, u posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do blagog smanjenja broja korisnika.

Senada Kartal, viši samostalni referent za računovodstveno-materijalne poslove, kaže da je 2017. godina, sa spekta finansiranja protekla bez poteškoća.

Rad Kuhinje je finansiran sredstvima planiranim u budžetu grada, te sredstvima Vlade i donacijom građana, kaže Kartal. Za rad kuhinje u prošloj godini utrošeno je oko 670.000 KM, a u prosjeku su imali 1.300 korisnika. Što se tiče početka 2018. godine, Kartal kaže da je dinamika rada ustaljena.

Ponovo su planirana sredstva u Gradskom budžetu, a naravno očekujemo podršku viših nivoa vlasti, kao i građana, – istakla je naša sagovornica.

S obzirom da je postupak javne nabavke za Gradsku kuhinju u toku, naša sagovornica se nada da neće doći do značajnijih problema u radu kuhinje izazvanih povećanjem akciza na gorivo. (N.G.)