Završena edukacija službenika MUP-a ZDK u holističkom pristupu žrtvama nasilja

U protekla četiri mjeseca Centar za ženska prava iz Zenice organizovao je edukativni program „Holistički pristup u zaštiti žena žrtava nasilja“, koji je pohađalo 58 policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Danas su policajcima dodijeljeni certifikati nakon završene obuke.

Meliha Sendić, predsjednica Centra za ženska prava je ovom prilikom istakla da su svi polazici dostigli maksimum tokom obuke čime je postignuta svrha i cilj ovog programa.

– Tokom godine u našu kancelariju se obrati više od 2.000 žena koje su najčešće žrtve nasilja i mi smo smatrali da moramo učiniti nešto, a to je edukacija policajaca, jer je njihova pravovoremena rekacija na terenu od ključne važnosti, – kazala je Sendić. (N.G.)