Koncentracije SO2 u Tetovu u decembru i januaru dostizale 1.000 µg/m³ zraka

Kvalitet zraka u Zenici je u decembru i januaru ove godine izuzetno loš. Prema podacima Zavoda za zaštitu i ekologiju Metalurškog instituta ‘Kemal Kapetanović’ imali smo za 10 puta veća prekoračenja dozvoljenih prosječnih dnevnih koncentracija sumpor-dioksida.

Inače, zbog neodržavanja mjernih stanica u prošloj godini su se mjerila samo tri parametra zagađenosti zraka, no za očekivati je da će podrškom resornog ministarstva problem održavanja i servisa stanica u ovoj godini biti riješen.

Već u decembru, a zatim u januaru u Zenici je ispunjen „bonus“ dozvoljenog prekoračenja graničnih vrijednosti zagađenja za cijelu godinu dana. Visoke su bile koncentracije i sumpordioksida i lebdećih čestica.

Satne su vrijednosti S02 često dostizale 500 mikrograma po kubnom metru zraka, što se smatra epizodama visoke zagađenosti zraka.

Prema riječima direktora Zavoda za zaštitu i ekologiju Instituta ‘Kemal Kapetanović’, Halima Prcanovića, u jednom danu januara, u Tetovu je satni prosjek koncentracije sumpor-dioksida iznosio 1.000 mikrograma po kubnom metru zraka.

Dozvoljeno je da to bude 50 mg na godišnjem nivou, da dnevni prosjek bude maksimalnih 125, a satni 410 mikrograma po kubnom metru zraka, – pojasnio je Prcanović.

Dodao je da su dijelovi monitoringa izvan funkcije, te da će se sa mjerenjem nivoa benzena u zraku u Zenici početi tokom ove godine.

Nakon što je Gradska uprava prestala da finansira održavanje stacionarnih mjernih stanica, u Institutu su iznašli drugi model, koji bi trebalo da osigura njihovo održavanje i servis.

Ja razumijem problem sa budžetom Grada Zenice. Dobili smo uvjeravanja iz Vlade ZDK da će ona preuzeti taj trošak barem ovu godinu, – kaže Raif Seferović, direktor Instituta ‘Kemal Kapetanović’.

Inače, Metalurški institut je na dobrom putu da postane referentna laboratorija za zrak za cijelu BiH, nakon okončanja prve faze projekta koji radi Švedska agencija za okoliš, zajedno sa nekoliko ustanova oba bh. entiteta. (A.H./S.S.)