FOTO: U Zenici održana obuka o potragama ‘Search and Rescue’ za gorske spasioce i planinare

Proteklog vikenda u Zenici je održana trodnevna obuka o potragama za nestalim osobama Search and Rescue, koji su održali GSSuBiH, na čelu sa vođom obuke, Mariom Barbarićem.

Instruktorski tim, koji je činilo šest predavača iz različitih oblasti spašavanja i traganja za nestalim, polaznicima obuke izložili su teorijsko znanje o potragama i omogućili praktičnu primjenu stečenog znanja.

U petak u poslijepodnevnim satima počela je obuka iz prve pomoći bazirana na pristupu i pružanju prve pomoći unesrećenom licu. Govorilo se o najčešćim povredama u planinama, te o osnovama pružanja prve pomoći.

Drugog dana tema obuke je bila bazirana na potragama i tokovima potražne akcije. Predavanje je bilo sastavljeno od niza segmenata u kojem se naučila razlika između tragova i dokaza u potrazi, o taktikama traženja, tokovima planiranja potrage, elementima orijentacije prema tragovima, o pojmovima briefinga i debriefinga kao bitnih segmenata potrage.

Polaznici obuke imali su predavanje o osnovama digitalne kartografije, te osnovni kurs o korištenju GPS uređaja i praktični dio primjene znanja o principima rada GPS-a.

U okviru predavanja o preciznoj orijentaciji polaznici obuke su naučili koristiti kartu i odrediti lokaciju prema zadatoj koordinati. 

Istaknut je značaj radio-veza u radu GSS-a, te osnovna pravila i bonton upotrebe radio-stanica.

Na kraju teorijskog dijela obuke prezentirani su načini vođenja baze potražne akcije, istaknuti zadaci vođe potražnog tima, kao bitne karike u potragama, te na kraju o ličnosti samog gorskog spašavatelja (njegov moralni lik, obaveze i prava).

Zadnji dan obuke bio je rezervisan za praktičnu primijenu stečenog znanja koja se odvijala na zeničkim Smetovima.

Obuci je prisustvovalo 29 gorskih spašavatelja i planinara.

Gorska Služba Spašavanja Stanica Zenica