Javni pozivi za zapošljavanje i samozapošljavanje u FBiH od 18. marta, u Budžetu FBIH planirano 85 miliona KM

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje najavljen je početak realizacije programa za zapošljavanje, a kojim je planirano zapošljavanje najmanje 6.900 osoba.

Prvi javni pozivi, kako je najavljeno, bit će objavljeni 18. marta na portalu Zavoda od 8.00 do 16.00 sati, a apliciranje se vrši online.

Za realizaciju ovih i sličnih programa u Budžetu FBIH za 2024. godinu ukupno je namijenjeo 85 miliona KM, od kojih 33 miliona KM za zapošljavanje i 15 miliona za samozapošljavanje.

“Program sufinansiranja zapošljavnja će biti otvoreni 18. 19. i 20. mjeseca marta, a programi samozapošljavanja ili start up će biti otvoreni 20. 21. i 22. marta”, kazao je Josip Lovrić, direktor JU Služba za zapošljavanje ZDK. Napominje da je također ovim programima predviđena i mjera “Tražim poslodavca”, za koju će javni poziv, kako je najavljeno, biti raspisan krajem petog ili početkom šestog mjeseca, a za koju je opredijeljeno 10 miliona KM.

“Što se tiče nas u Zeničko-dobojskom kantonu za prvi program sufinansiranje zapošljavanje predviđen je iznos od 6.890.000 KM, dok je za program samozapošljavanja, odnosno start up predviđeno 2.5 miliona KM”, ističe Lovrić, naglasivši da u programima mogu učestvovati nezaposlene osobe evidentirane na biroima za zapošljavanje, ali i poslodavci koji su izmirili sve svoje obaveze prema porezima i doprinosima.

Bitno je spomenuti, ističe Lovrić, da svi koji se planiraju javiti na pomenute javne pozive moraju biti registrovani na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, a registracija korisnika je otvorena do sutra, 8. marta, do 16 sati.

Prema riječima našeg sagovornika u Zeničko-dobojskom kantonu je zaključeno sa 29. februarom ukupan broj nezaposlenih osoba bio 48.791, od kojih je sa visokom stručnom spremom bilo 2.619, sa višom stručnom spremom 191, dok je sa srednjom stručnom spremom bilo 12.159 nezaposlenih osoba registriranih u JU Služba za zapošljavanje ZDK. (M.H.)