UIO prikupila 869 miliona KM indirektnih poreza

Uprava za indirektno oporezivanje u januaru 2024. godine prikupila je 869 miliona KM indirektnoh poreza, što je za 68 miliona KM ili 8,42 % više u odnosu na januar 2023. godine kada je prikupljeno 801 million KM. Uprava za indirektno oporezivanje je u januaru 2024. godine privredi vratila 168 miliona KM povrata PDV-a, pa su neto prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru 2024. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili 700 miliona KM i veći su za 93 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u januaru 2023. godine. Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva Federacija BiH je dobila dodatnih 18 miliona KM, Republika Srpska 11,9 miliona KM i Distrikt Brčko 0,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.