Napreduju radovi na izgradnji zgrade Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima

Otkako je krajem oktobra prošle godine položen kamen temeljac za izgradnju zgrade Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima radovi na ovom objektu se odvijaju planiranom dinamikom.

Izvođač radova, zenička firma ITC je dosad završila radove na iskopu temeljne jame, radove na izlijevanju podložnog betona, zatim radove na postavljanju horizontalne hidroizolacije i termoizolacije ispod temeljne armirano-betonske ploče, te radove na armiranju temeljne AB ploče.

Danas se izvode radovi na betoniranju temeljne AB ploče, a planirano je da isti budu završeni do kraja dana.

Podsjetimo, vrijednost građevinskih radova iznosi 8.178.846,71 KM sa PDV-om, a rok za izvođenje radova je 24 mjeseca od potpisivanja ugovora.

Projekat realizuje Grad Zenica vlastitim sredstvima i uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

U objektu nove zgrade će biti smještene Služba hitne medicinske pomoći, Služba za zdravstvenu zaštitu kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja i Služba za laboratorijsku dijagnostiku.

Riječ je o objektu koji će imati podrum, prizemlje i sprat. Ukupna korisna površina novog objekta je cca 3.320 m2, sa vanjskim uređenjem koje obuhvata cca 4.200 m2. U suterenu objekta JU “Dom zdravlja” predviđeni su garaža, stepenište, toplotna podstanica, mašinska prostorija i tehničke prostorije za smještaj ostale opreme i agregata.

“Objekat će biti izgrađen u skladu sa najvećim standardima, a najveće zadovoljstvo njegovom realizacijom će imati građani Zenice odnosno pacijenti koji će koristiti zdravstvene usluge te zaposlenici JU „Dom zdravlja“ Zenica koji će izgradnjom novog objekta imati bolje, kvalitetnije i moderne prostorije za rad“, kazao je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Na prizemlju objekta predviđeni su vjetrobran, hol sa čekaonicom, stepenište, načelnica laboratorije, glavni inženjer laboratorije, davanje uzoraka krvi, davanje uzoraka urina laboratorija, gardarobe, hodnik, sanitarije, ordinacije, dijagnostika, dispečer, čajna kuhinja, reanimacija, intervencija, hirurgija, opservacija.

Na prvom spratu predviđeni su polivalentni prostor, čajna kuhinja, garderobe, sanitarije, prijem kartoteka, hodnik, glavni inženjer, ordinacije, spirometrija, soba za odmor sa čajnom kuhinjom, RTG aparat, MRI aparat, kontrolna soba, hol/čekaonica, UZV, načelnik, lijekovi i sanitetski materijal, ljekarska soba te glavna sestra.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova povjeren je Javnom preduzeću za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica.