Privredna komora ZDK sufinansira obuku i zapošljavanje nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja

Privredna komora ZDK raspisala je Javni  poziv kompanijama i nezaposlenim osobama sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u realizaciji programa sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada u ovome kantonu.

Program predviđa sufinansiranje obuke i zapošljavanje za 35 nezaposlenih osoba sa područja Zeničko-dobojskog kantona za zanimanja zavarivač, CNC operater, obrađivač plastike i šivač, a u Privrednoj komori ZDK ponosni su na činjenicu da već četiri godine uspješno implementiraju aktivne mjere zapošljavanja.

“Ove godine se nismo fokusirali na određenu ciljanu skupinu, u smislu žena i mladih osoba, ostavili smo šire postavljen javni poziv, jer su nam bile interesantne skupine učenika koji su upravo završili školu, a s druge strane bile su nam interesantne i osobe koje su pred sami kraj radnog vijeka, a imaju sposobnosti da rade u privredi”, kazao je Nedžad Jusufhodžić, sekretar Privredne komore ZDK. Nagalašava, da se na ovaj Javni poziv mogu prijaviti sve kompanije iz metaloprerađivačkog, građevinskog, drvoprerađivačkog sektora, te sektora tekstila, odjeće, kože i obuće koje iskažu interes za obukom i zapošljavanjem nezaposlenih osoba shodno potrebama tih kompanija. Teorijski dio obuke će realizirati nastavnici srednjih stručnih škola sa područja ZDK, dok će se praktična obuka realizirati u radionicama kompanija koje budu odabrane u javnom pozivu.

“U zavisnosti od zanimanja za koje kandidati prolaze obuku, ona može trajati od 32 do 64 sata u školama, nakon čega idu na praktični dio obuke u kompanije koje pokažu interes, a poslije ih kompanije zapošljavaju minimalno četiri mjeseca. Naša iskustva su da ti kandidati nastave saradnju sa kompanijama i produže ugovore”, ističe Jusufhodžić.

Program sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada ZDK u 2023. godini implementira Privredna komora ZDK u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Vladom ZDK. Javni poziv je otvoren do popune radnih mjesta, a u Privrednoj komori ZDK očekuju da će već u prvoj sedmici septembra održati prve obuke za kandidate. (M.H.)