Usvojen Nacrt programa javnih investicija FBiH 2024. – 2026. godina

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na posljednjoj održanoj sjednici, usvojila je Nacrt programa javnih investicija Federacije BiH 2024. – 2026. godina, a radi se o trogodišnjem dokumentu, koji sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim i utrošenim, te sredstvima planiranim za financiranje projekata iz proračuna, kredita, granta i drugih izvora.

Prema usvojenom Nacrtu, ukupna vrijednost projekata uključenih u Program javnih investicija FBiH 2024. – 2026. godina iznosi 17.5 milijardi KM. Od toga se 8.7 milijardi KM odnosi na 72 kandidirana projekta, 6.7 milijardi KM na 58 projekata čija je implementacija u toku, te 2.1 milijardu KM na sedam odobrenih projekata, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Inače, Program javnih investicija FBiH služi Vladi Federacije kao osnovica za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, uz dugoročni cilj povezivanja ovog programa s procesom strateškog planiranja i budžetiranja.

Vlada na prijedlog Federalnog ministarstva financija svake godine usvaja ovaj program nakon procesa prikupljanja podataka od sudionika u procesu planiranja investiranja.

U izradi, osim Federalnog ministarstva financija i Komisije za Program javnih investicija FBiH, učestvuju federalni organi uprave, vlade kantona, nadležni županijski organi, županijski organi uprave, jedinice lokalne samouprave, samostalne upravne organizacije, specijalizirane organizacije i posebna tijela (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl. ) i javna poduzeća.

Također, Vlada FBiH je primila na znanje informaciju o utrošku sredstava u 2022. godini, kojima su financirani projekti uključeni u Program javnih investicija FBiH.

(Biznis.ba)