Otvoren novi kabinet za praktičnu nastavu

Na dan Javne ustanove Mješovita srednja škola u Zenici otvoren je novi kabinet praktične nastave za kuhare uz pomoć brojnih domaćih i međunarodnih donatora i resornog Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta u Vladi ZDK.

„Danas je svečani trenutak otvorenje kabineta praktične nastave za kuhare. Uz veliki doprinos TIKE, to je turska agencija za saradnju i razvoj i našeg resornog ministarstva imamo novu ugostiteljsku opremu i renovirani kabinet“, izjavila je za Zenicainfo Amela Mujaković, direktorica JU Mješovita srednja škola Zenica.

Dan škole je pored otvaranja novog kabineta obilježen i prigodnim programom i obraćanjima domaćina i gostiju, a gosti su bili u prilici probati hranu koju su pripremile i aranžirale vrijedne učenice i nastavnice.

Konačno, sretni smo što je došao i taj dan da imamo opremljen kabinet, renoviran kabinet da bi naši učenici što bolje sticali znanja i vještine u našem kuharskom zanatu“, rekla je Gordana Dilaver, nastavnica praktične nastave u JU Mješovita srednja škola Zenica.

Prema informacijama sa zvanične internet stranice JU Mješovita srednja škola u Zenici ima pravo da pominje svoje početke nastanka i djelovanja, još od školske 1927./1928. godine. Naime, te godine je u Zenici osnovana Mješovita građanska škola, koja je u svom razvoju u više navrata mijenjala smjer. Prilikom opšte kategorizacije građanskih škoia, zenička Mješovita građanska škola je nazvana školom zanatsko-industrijskog smjera. Međutim, godinu dana kasnije, na zahtjev građana, škola je promijenila smjer i nazvana je Građanskom školom trgovačkog smjera.

JU Mješovita srednja škola u Zenici od školske 2004./2005. godine počinje da implementira tzv. modularni način obrazovanja po EU VET programu. Ovo je prva škola u Zenici koja na ovaj način daje doprinos reformi stručnog obrazovanja. EU VET program se zasniva na racionalizaciji i modernizaciji stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini. (T. Bajramović)