Obavijest u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete

U skladu sa tačkom II Zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu i rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica broj: 01-45-8880/23 od 26.04.2023. godine, koji je usvojilo Gradsko vijeće Zenica na 33. sjednici održanoj dana, 26.04.2023. godine, Grad Zenica obavještava građane da su opredjeljena sredstva za jednokratnu pomoć za svako novorođeno dijete u 2023. godini.

Pozivamo roditelje djece rođene od 01.01.2023. godine da u skladu sa Pravilnikom o dodjeli jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete na teritoriji grada Zenica broj: 02-31-3585/22 od 10.03.2022. godine, podnesu zahtjev za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći.

Zahtjev sa  potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti na Protokol Grada Zenice.

Obrazac zahtjeva preuzmite ovdje.

Pravilnik o dodjeli jednokratne novčane pomoći preuzmite ovdje.