Zatvaranje mosta u Nemili zbog radova na autoputu

Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice je dana,
23.03.3023. godine zaprimila Obavijest Ministarstva za prostorno
uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK (Kantonalna
direkcija za ceste) o privremenom zatvaranju mosta u Nemili u zoni
gradilišta.

Naime, kompanija HGG Insaat A.S. je potpisala ugovor sa JP AutocesteFBiH za izgradnju dionice koridora Vc Nemila – Donja Gračanica,
poddionica Nemila – Vranduk. Predmetna dionica autoceste, kao i
izgradnja izmještene magistralne ceste M17, za vrijeme izvođenja radova
se izvodi uz korištenje postojeće magistralne ceste M17. Kako se u
Obavijesti navodi, zbog izvođenja navedenih radova potrebno je izvršiti
privremeno zatvaranje mosta Namila radi radova na njegovom proširenju.
Zatvaranje predmetnog mosta će se izvršiti u trajanju od 75 dana od dana
zatvaranja 28.03.2023. godine te će doći do izmjene režima saobraćaja
koju je izvođaču radova odobrilo Federalno ministarstvo prometa i
komunikacija. Odvijanje saobraćaja preko rijeke Bosne je predviđeno
preko raskrsnice Topčić Polje. Za vrijeme zatvaranja mosta biće omogućen
prelazak pješacima preko rijeke Bosne u Nemili.Obzirom da će navedena izmjena režima saobraćaja uticati na ustaljeni režim odvijanja javnog prijevoza putnika, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice će naknadno dostaviti obavijest o eventualnim promjenama u načinu odvijanja istog.