Počela sa radom Komisija za izbor Izvođača radova na projektu „Plava voda“

Dana 15. februara održan je sastanak Uprave JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik i predstavnika Komisije za izbor izvođača radova na projektu „Plava voda“.

Ovim sastanak Komisija je počela aktivnosti na ocjeni pristiglih ponuda u cilju izbora najprihvatljivijeg izvođača predviđenih radova.

Inače, radi se o projektu čija procijenjena vrijednost radova iznosi preko 20 miliona eura, a procedura izbora odvija se na osnovu međunarodnog tendera i po standardima banke EBRD.