Počelo ažuriranje dokumentacije za korisnike porodične i lične invalidnine i nosioce najvećih ratnih priznanja i odlikovanja

U Službi za boračko-invalidsku zaštitu Grada Zenica počeo je proces ažuriranja podataka za korisnike porodične i lične invalidnine, kao i nosioce ratnih priznanja i odlikovanja, a svi korisnici pomenutih invalidnina, te ratnih priznanja i odlikovanja, dužni su izvršiti ovu proceduru identifikacije, koja će se obavljati do 28. februara ove godine.

„Riječ je o redovnom godišnjem ažuriranju dokumentacije, a ovaj put ažurira se dokumentacija korisnika sredstava sa federalnog nivoa i cilj ovih aktivnosti je da se ta sredstva koriste na transparentan način, kao i da se spriječe moguće zloupotrebe pri korištenju ovih sredstava“, navodi Armin Mujkić, vršilac dužnosti pomoćnika gradonačelnika za boračko-invalidsku zaštitu Grada Zenica.

Izjava o identifikaciji preuzima se na info putlu na ulazu u Službi za boračko-invalidsku zaštitu Grada Zenica, u čijim se prostorijama i dostavlja kompletirana i ovjerena.

U slučaju da korisnik prava u roku, predviđenom do 28. februara, ne dostavi dokumentaciju, isplata sredstava bit će mu obustavljena. (V.J.)