Poništena vodna dozvola za ArcelorMittal Zenica

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uvažilo je žalbu udruženja Eko forum izjavljenoj na Rješenje Agencije za vodno područje rijeke Save o vodnoj dozvoli za ArcelorMittal Zenica. i vratilo ga prvostepenom organu na ponovni postupak.

U ponovljenom postupku, Agencija kao prvostepeni organ treba da uzme u obzir nedostatke zbog kojih je vodna dozvola poništena:

  • Plan aktivnosti za poboljšanje vodnih sistema i kvaliteta otpadnih voda ne sadrži ocjenu ispunjenja obaveza iz prethodne vodne dozvole
  • Nije propisan rok do kojeg se aktivnosti moraju izvršiti
  • Tehnološke otpadne vode moraju se odvojiti od fekalno-sanitarnih voda
  • Dinamika razdvajanja tehnoloških od urbanih otpadnih voda ne može se vezati za dinamiku projekta prečišćavanja otpadnih voda grada Zenice.
Viiše detalja na: https://www.ekoforumzenica.ba/2023/01/06/ponistena-vodna-dozvola-za-arcelormittal-zenica/