Zeleni polumjesec ZDK: Sa nama do humanosti

U Zelenom polumjescu Zeničko-dobojskog kantona sumirali su rezultat rada u ovoj godini. Uslovi u kojima se radilo, a bili su izuzetno teški i skromni, uradilo se mnogo, mada bez podrške ni oni ne mogu biti od koristi drugima u punom kapacitetau, rečeno je tokom press konferencije.

„Sve što smo realizovali u ovom kantonu i u Zenici bilo je u sklopu usvojenog Programa rada, a na bazi konkertnih projekata, usmejrenih ka socijalno- ugroženim sugrađanima, javnim kuhinjama i djeci”, naglašava Ibrahim Hadžimuhović. S obzirom na tešklu situacij ostavreni su izuzetno dobri rezultati, posebno kod pomaganja Gradskoj narodnoj kuhinji u zenici, kojoj je donirano oko 6 tona poljoprivredno- prehrambenih proizvoda, prvenstveno mesa, mlijeka i konzervi.

Pomagačli su i druge narodne kuhinje, u Zavidovićima, Kaknju i Brezi, ukupno oko 11 tona hrane. Socijalno- ugrožena i bolsen adjeca su također bila u fokusu pomoći ove organizacije,  dodjeljeno im je oko 400 paketića i blizu 450 maraka, a u pravo na pomoć od 50 dolara mjesečno uvedeno je 660 djece.

Pomagali su i druga socijalno- ugrožena lica, najugroženije članove Zelenog polumjeseca, za koje su obezbjedili 357 prehrambenih paketa te 40 paketa pelena za odrasle, a ponosmi su, kažu, i na realiziaciju projekta radno- aktivne socijalizacije, odnosno okupljanja 50 starih lica.

„Jedino razumijevanje imali smo od Grada Zenice, ali i to je skromno za ovakve prilike“ kazao je Hadžimuhović, dodajućoi da će i u narednoj godini nastaviti realizaciju pomenutih projekata, ali će i to ovisiti od konkretne podrške drugih institucija. (S.G.)