Pomoć nezaposlenim: Zeničani čekaju i po nekoliko sati da predaju dokumentaciju

Podnošenje zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM počelo je i u Zavodu za zapošljavanje ZDK, a prema Uredbi Vlade FBiH o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Pravo na ovaj vid pomoći, prema podacima Biroa rada Zenica, u ovome gradu ostvaruje oko 16.500 nezaposlenih osoba.

Prema riječima Saudina Burića, rukovodioca Biroa rada Zenica, pravo na jednokratnu novčanu naknadu od 100 KM imaju lica koja su imala status nezaposlene osobe po evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje na dan 31. augusta 2022. godine.

“Pored statusa nezaposlenosti, na ovu pomoć nemaju pravo- osobe koje ostvaruju pravo na ličnu i porodičnu invalidninu, pravo na egzistencionalnu naknadu, oni koji imaju mjesečni novčani dodatak na osnovu priznanja i odlikovanja te lica sa invaliditetom i civilne žrtve rata, koje na osnovu svog statusa ostvaruju naknadu iz Budžeta FBiH”, kazao je Burić.

Naglasivši da je u gradu Zenici krajem mjeseca augusta bilo 17.200 nezaposlenih osoba, Burić ističe da u zeničkom Birou očekuju 16.500 aplikacija za jednokratnu novčanu pomoć od 100 KM, te  moli građane za strpljenje, jer, kako kaže dnevno zaprime i do 1.000 zahtjeva.

A imaju li strpljenja nakon nekoliko sati provedenih u redu, kako bi ostavrili pomoć od 100 KM, i koliko će im značiti u vremenu rekordne inflacije, pitali smo naše sugrađane.

“Na današnjem vremenu kako cijenu divljaju ne znam koliko se isplati, ali bolje išta, nego ništa. Ako ništa, dobro će mi doći da platim račun za struju”, kaže Atema Džanan, koja je u redu kaže provela preko tri sata.

Atema Džanan

“Lako je ovima koji su gore, njima je 100 KM kao nama marka, a nama je marka velika kada je nemamo, jer to je jedan kruh danas”, ogorčena je Snježana Žikić, dok je Zeničanka Sadeta Drapić sretna zbog činjenice što će dobiti 100 KM, jer je kaže 30 godina na Birou.

Snježana Žikić
Sadeta Drapić

Podsjetimo, Vlada Federacije BiH nedavno je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, ostajući privržena principu prema kojem višak javnih prihoda direktno usmjerava građanima kojima su oni najpotrebniji. Prema ovoj Uredbi je propisano da najkasnije do 30. novembra budu izvršene isplate nezaposlenim od 100 KM, a 1.650.000 KM će biti potrebno za isplatu ovoga vida pomoći u Zenici.  (M.H.)