Gradsko vijeće na hitnoj sjednici izabralo trećeg zamjenskog člana GIK-a

Na današnjoj sedmoj hitnoj sjednici Gradskog vijeća Zenica vijećnici su ponovno razmatrali pitanje imenovanja trećeg zamjenskog člana Gradske izborne komisije Zenice, te nakon glasanja, kao i pojedinačnog izjašnjavanja, ovaj put većinom glasova dali su podršku Sandi Alispahić, kandidatu kojeg je predložilo Radno predsjedništvo Gradskog vijeća.

“Prema dokumentu, kojeg imamo, Centralna izborna komisija BiH je još 23. juna tražila od Gradskog vijeća Zenica da im dostavi rang listu kandidata, koji su učestvovali na posljednjem Javnom oglasu za imenovanje članova Gradske izborne komisije, kako bi CIK BiH sam izvršio to imenovanje, dok u Radnom predsjedništvu Gradskog vijeća tvrde da nisu upoznati sa tim zahtjevom CIK-a”, navodi Emina Tufekčić, vijećnica SDA u Gradskom vijeću Zenica, smatrajući da je današnji čin imenovanja trećeg zamjenskog člana Gradske izborne komisije nezakonit i suportan zahtjevu Centralne izborne komisije.

“Zbog toga ćemo podnijeti krivičnu prijavu protiv zamjenika predsjedavajućeg Vijeća, koji je vodio današnju sjednicu i sve to dozvolio, te time zloupotrijebio položaj i stavio se iznad Centralne izborne komisije BiH”, pojašnjava Emina Tufekčić, vijećnica SDA u Gradskom vijeću Zenica.

“Pomenuti dokument nisam vidio i nisam s njim upoznat, a svi dokumenti koji su došli u Stručnu službu Gradskog vijeća dostupni su svim vijećnicima, dok današnje imenovanje trećeg zamjenskog člana Gradske izborne komisije nije bilo imenovanje po konkursnoj proceduri, nego po urgentnom postupku, kako je to navela Centralna izborna komisija, kao i shodno situaciji da nijedan kandidat koji se javio po konkursu, nije imao valjanu izjavu da je iz reda ostalih”, ističe Kenan Uzunović, vijećnik Zeničke inicijative – Kasumović Fuad. (V.J.)