Sportsko rekreativni klub Bosna realizuje projekat “Sport, priroda i zdravlje”

Sportsko rekreativni klub Bosna realizuje projekat “Sport, priroda i zdravlje”.

Cilj ovog projekta je izvesti djecu u prirodu, upoznati ih sa svim ljepotama pririode koja nas okružuje, a istovremeno odvojiti ih od mobitela i drugih sličnih pošasti savremenog doba. Projekat „Sport, priroda i zdravlje” ima za cilj da djecu veže za prirodu i za sve aktivnosti koje imaju veze sa prirodom.

“Mi smo izašli sa idejom da to podjelimo sa djecom osnovnoškolskog uzrasta. Danas smo ovdje sa prvačićima škole Edhem Mulabdić, a sutra nam dolaze i veći uzrasti i želimo da s njima podjelimo sve one aktivnosti koje su pozitivne i koje pozitivno utječu na djecu da ih na neki način solobodimo svih ovih aktivnosti vezanih za računare, zatvorene prostore, mobilne telefone”, kaže Ekrem Tuka, predsjednik SRK Bosna.
Naš sagovornik kaže da na žalost roditelji danas sve manje vremena imaju za djecu, a posebno za boravak u prirodi.
“Imamo dosta društava i udruženja koja se bave ovom tematikom, relizacijom aktivnosti u prirodi i mi želimo da što više djece ovog mladog školskog uzrasta vidi to, primjeti to i počne realizovati kroz svoj život i sa svojim roditeljima”, naglašava Tuka.
Samom realizacijom ovog projekta SRK Bosna želi da ukaže nastavnicima, pedagozima, roditeljima, ali i samoj djeci šta trebaju raditi.
“Ja vjerujem da su roditelji dosta zauzeti svojim poslovima, obavezama, ali mislim da su djeca na prvom mjestu i da mi to trebamo kroz ovaj uzrast, osnovnoškolskog, da ukažemo da trebamo više koristiti prirodne resurse”, zaključuje Tuka.
Nakon prvačića, kroz projekat “Sport, priroda I zdravlje”, sutra će se članovima SRK Bosna na Ušću družiti učenici šestih i sedmih razreda Osnovne škole Edhem Mulabdić.(N.G.)