Osamdeset posto građana liječnicima daje mito

U prošloj godini Bosna i Hercegovina zauzela je treće mjesto u Europi kada je u pitanju korupcija, navode u Transparency internacionalu BiH.

Najčešće pojave su kršenje ljudskih prava, slabljenje demokracije, a najveća korupcija zastupljena je u sektoru zdravstva.

Bosna i Hercegovina nema Zakon o pravima pacijenata, što je jedan od razloga cvjetanja korupcije u ovom sektoru.

“Izliječimo zdravstvo”

Umirovljenica koja je željela ostati anonimna, jer se plaši da će opet ostati uskraćena za zdravstvene usluge u javnom zdravstvu, kaže da je bila primorana izvršiti operativni zahvat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Za pomenuti zahvat platila je šest tisuća konvertibilnih maraka.

“Trebala mi je zdravstvena usluga, operaciju da izvrši. Prijavila se, liječnik me pregledao. U tom momentu je sestra došla i rekla: Vi se ne možete ovdje operirati. Ja sam bila iznenađena, pitala sam odakle, zašto, kako… samo je slegla ramenima”.

Ovo je samo jedan primjer od nekoliko tisuća građana koji su ostali uskraćeni za zdravstvene usluge u javnom zdravstvu. Projekt prevencije i borbe protiv korupcije “Izliječimo zdravstvo”, ima za cilj smanjiti korupciju u zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini kroz poboljšanje transparentnosti i odgovornosti. Memorandum o suradnji na ovom projektu potpisalo je 15 zdravstvenih institucija u BiH. Projekt je usmjeren u tri pravca.

“Prvi pravac je bio kreiranje internih mehanizama, odnosno, internih politika za sprječavanje korupcije u oblastima javnih nabavki i zapošljavanje, sukob interesa i financijsko upravljanje. Drugi dio je vezan za transparentne liste čekanja. I treći dio, koji je jako bitan, jeste unaprjeđenje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog drušva da prate stanje u zdravstvenom sektoru”, kaže Emsad Dizdarević – Transparency International u BiH

“Borba protiv korupcije u vrhu je prioriteta Mišljenja Europske komisije o članstvu BiH u EU. I upravo je ovaj projekt direktan odgovor na to. Pristup zdravlju nije samo pružanje usluga nego i transparentnost, te ravnopravnost građana, koja zahtijeva promjene politike i zakonodavstva”, izjavio je Enrico Visentin, programski menadžer za pravosuđe i antikorupciju.

Borbu protiv korupcije sa lokalne razine pokrenula je Anica Ramić, zdravstvena radnica, sada predvodi Koaliciju za praćenje i zagovaranje borbe protiv korupcije u projektu “Izliječimo zdravstvo”. Koaliciju čine mediji i lokalne nevladine organizacije.

“Mi smo se obratili svim ministarstvima, zdravstvenim ustanovama da se prekinu liste čekanja. Potrebno je uvesti pravilnike o pravima pacijenata da ljudi znaju koja su njihova prava”, kaže Anica Ramić, Koalicija MAAC.

Republika Srpska nema Zakon o pravima pacijenata. U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji pomenuti zakon, ali sadrži mnogo manjkavosti u samom zakonskom okviru, što doprinosi korupciji u zdravstvenom sektoru.

Zdravstvo u Bosni i Hercegovini jedna od najkorumpiranijih oblasti. 80 posto građana liječnicima daje mito. Međutim, nula je prijavljenih slučajeva korupcije u zdravstvu, zbog straha i nepovjerenja u sustav zaštite. Podsjećamo, ni dvije najveće afere u zdravstvu, “Respiratori” i “Kisik”, još nisu riješene.

Izvor: Akta.ba/BHRT