OŠ “Meša Selimović” nosilac certifikata “Super Eko škola”

Osnovna škola “Meša Selimović” nedavno je dobila certificiranu oznaku “Super Eko škola” kojeg dodjeljuje Centar za promociju civilnog društva u BiH.

Riječ je o certifikatu koji potvrđuje da škola implementira najbolje prakse odgoja i obrazovanja za okoliš. U projekat je bilo uključeno više od 30 škola na području Bosne i Hercegovine, a od pet prijavljenih sa područja Zeničko-dobojskog kantona jedino je Osnovna škola “Meša Selimović” dobila oznaku “Super eko škole”.  “Ovaj certifikat znači uključiti sve učenike, školsku zajednicu i roditelje u brigu o okolišu, a nakon toga proširiti to i na zajednicu u kojoj živimo. Ovaj certifikat nama kaže da smo aktivno i dosljedno na tome radili”, priča nam Amir Zukić, direktor Osnovne škole “Meša Selimović”.

U ovoj školi vrijedno se radi a saradnja između učenika, nastavnika i roditelja je na zavidnom nivou. Kažu kako promjena počinje u učionici, proširuje se na cijelu školu i na kraju dolazi u zajednicu. Eko škola je idealan način da škole krenu putem kojim će ići ka poboljšanju okoliša/životne sredine kako u školi tako i u lokalnoj zajednici, dok u isto vrijeme imaju pozitivan uticaj na živote mladih, njihovih porodica, školskog osoblja, lokalnu vlast te građane i građanke. „Projekat je započeo u novembru 2020. godine kada smo se prijavili na javni poziv CPCD-a, a onda smo napravili školski akcioni plan koji smo počeli realizovati od marta, 2021. godine. Nakon završenih aktivnosti ekspertni tim CPCD-a obavio je završnu procjenu i rezultat toga je ovaj certifikat koji nam puno znači. To je čast, ali i obaveza da i u budućnosti razvijamo brigu o oklišu kako u svojoj školi, tako i kod kuće, ali i u prirodi gdje god da se nalazimo“, dodaje Zukić.