Prosječna plata u BiH u februaru 1.059 KM

Prosječna neto plata u BiH u februaru iznosila je 1.059 KM i nominalno je viša za 1,53 odsto u odnosu na prethodni mjesec, te za 10,2 odsto u odnosu na februar prošle godine.

Najviše prosječne neto plate bile su u finansijskoj i djelatnosti osiguranja – 1.635 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji 1.578 KM, te u informacijama i komunikacijama 1.520 KM, objavila je Agencije za statistiku BiH.
Najniža prosječna neto plata u februaru bila je u pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane 728 KM, u građevinarstvu je iznosila 764 KM, u trgovini na veliko i malo, popravci motornih vozila i motocikala 821 KM, a u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima 829 KM.
Prosječna mjesečna bruto plata u BiH u februaru iznosila je 1.622 KM i nominalno je više za 1,06 odsto u odnosu na prethodni mjesec, a za 8,8 odsto u odnosu na februar lani.