Sutra se održavaju forumi građana u mjesnim zajednicama Gorica, Donje Babino i Janjići

U sklopu druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ u mjesnim zajednicama Gorica, Donje Babino i Janjići će sutra /subota/, 12. februar 2022. godine biti održani forumi građana.

Forumi građana će biti održani u prostorijama društvenih domova i to: u MZ Gorica s početkom u 13,00 sati, MZ Donje Babino s početkom u 15,00 sati i MZ Janjići s početkom u 17,00 sati.

Cilj foruma je uključivanje građana u definisanju prioriteta mjesnih zajednica.

Osim prethodno navedenih mjesnih zajednica, u drugoj fazi projekta učestvuju i mjesne zajednice Briznik i Stranjani.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa lokalnim zajednicama u BiH.

Opći cilj projekta je unaprjeđenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu, dok istovremeno predstavljaju primjer rada lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i služe kao katalizator za demokratske transformacije na lokalnom nivou.