Zenica: Osnovano Udruženje Odred policije “Manevar”

Odred policije “Manevar” SJB Zenica osnovan je 06. juna 1992. godine. Odmah nakon osnivanja Odred Manevar je bio angažovan na zaštiti imovine i lica na teritoriji Grada Zenica.

U vremenu rata jedinica je bila angažovana u najsloženijim akcijama na teritoriji cijele BiH. Ujedno je radila policijske poslove u gradu Zenica i obezbjeđivala mir i bezbjednost svim građanima grada Zenice. Jedinica je iz rata izašla kao pobjednička iz više razloga, u svim ratnim pohodima pod odgovornom i jakom komandom nigdje nije počinila zločin, nigdje nije koristila nedozvoljena sredstva protiv neprijatelja, cijelo vrijeme rata jedinica je bila multietničkog sastava i kao takva ostala do kraja rata.

Cilj osnivanja jedinice i naredba vrhovne komande je bio, odbrana protiv neprijatelja koji je okupirao teritoriju BiH, kako bi osigurali suverenitet, nezavisnost, multietničnost i cjelovitost za sve građane BiH. Danas poslije skoro 30 godina od osnivanja jedinice pripadnici iste su odlučili da osnuju udruženje pod istim nazivom iz više razloga. Glavni razlog je kvalitetnija priprema za obilježavanja dana jedinice, ostalo je prikazano u statutu udruženja i glasi: ojačavanje privrednog okruženja, kako bi se doprinijelo stvaranju radnih mjesta, jačanju kapaciteta zapošljavanja, poticanja zapošljavanja i povećanja broja radnih mjesta za porodice poginulih, RVI i demobilisanih pripadnika Odreda Policije “Manevar” SJB Zenica, briga o porodicama poginulih, RVI, i svim drugim pripadnicima Odreda, razvijanja sinergije (uzajamnog djelovanja) i umrežavanja između svih sudionika kojima je u interesu doprinijeti potrebama svih pripadnika Odreda, organiziranje manifestacija, simpozija, stručnih predavanja i edukacija na osnovu stečenih iskustava u prošlom ratu, obilježavanje svih značajnih datuma BiH kao i obilježavanje dana osnivanja jedinice Odreda Policije “Manevar” SJB Zenica, promoviše očuvanje autohtonih vrijednosti, tradicije i običaja bosankog podneblja, promoviše suverenu, nezavisnu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH – Bošnjaka, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive, osnivanje raznih klubova i sekcija vezanih za sport i rekreaciju, ostvaruje suradnju s drugim, istim ili sličnim, udruženjima, asocijacijama, institucijama, fondovima i zajednicama po pitanjima od neposrednog interesa za svoje članove, organizaciju kulturnih i sportskih manifestacija.

Mnogi će se upitati zašto baš sada nakon toliko godina da osnivamo udruženje?

Svi pripadnici pomenute jedinice su bili dobrovoljci i patriote i kao takvi nikada ne bi osnovali udruženje iz koristi za pojedince, a predstavljanje boračkih populacija smo bili prepustili udruženjima koja su već davno osnovana i koja su trebala da predstavljaju i nas kao pripadnike te populacije. Međutim u zadnje vrijeme je prisutno obraćanje nekih pripadnika boračke populacije koja pozivaju na rat, te dovode u pitanje čast svih boraca. Mi kao pripadnici pomenute jedinice se ne slažemo sa takvim stavom i ograđujemo se od istog. Među prvima smo stali u odbranu BiH, dosta naših pripadnika je dalo živote za BiH i ne smijemo ih iznevjeriti, jer svi dobro znamo za što smo se borili i sa kojim ciljem.  Mi smo branili BiH i na to smo spremni do kraja naših života, ali samo u slučaju da neko pokuša da ugrozi bezbjednost njenih građana, svih građana koji su Bosanci i Hercegovci, koji se tako osjećaju i ponašaju i koji su lojalni i odani svojoj državi BiH.

Zalažemo se za jačanje državnih institucija, uspostavljanje pravne i demokratske države za sve njene građane, jer smo se za takvu borili i ne podržavamo nikoga ko pokušava da to naruši.

Ubuduće nećemo dozvoliti da nas drugi predstavljaju u ime boračke populacije, mi ćemo svoje stavove i mišljenje iznositi sami bez posrednika.

Na osnivačkoj skupštini je bilo prisutno više od 40 učesnika a svi koji se nisu mogli odazvati na skupštinu su izrazili želju za članstvom u udruženje.

Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje, predsjednik i zamjenik predsjednika udruženja su Bešić Hazim i Šabić Mevludin.

Tijelo upravljanja udruženjem je Upravni odbor koji broji 9 članova, Nadzorni odbor i Skupština kao najveći organ upravljanja. (N.G.)