Beširović: Transparentnost u radu Sindikata jedan od najvažnijih instrumenata u borbi protiv korupcije

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH Strategiju borbe protiv korupcije u Sindikatu, koju su izradili zajedno sa  kolegama iz međunarodnog sindikalnog pokreta, prvenstveno sa kolegama iz Sindikata trgovine Švedske, usvojio je krajem oktobra na svom Kongresu.

Pred samu novu godinu održan je i veliki skup svih sindikalnih povjerenika u Sindikatu trgovine BiH, kada je načinjen jasan akcioni plan, te podijeljene odgovornosti u ovoj borbi protiv korupcije u Sindikatu, kada se počelo i aktivno raditi na provedbi ove Strategije.

“Smatramo da je transparentnost u radu Sindikata jedan od najvažnijih  instrumenata u borbi protiv korupcije, jer negativan imidž sindikalni pokret u BiH i ima najviše zbog zamjerki na njihovu netransparentnost u prikupljanju sredstava i njihovom raspolaganju, zbog čega Sindikat trgovine BiH ne samo da zagovora, nego već godinama i praktikuje transparentnost u radu, ali smatramo da je neophodno načiniti i novi iskorak u tom smislu, zbog čega smo osmislili i krenuli u implementaciju Strategije borbe protiv korupcije u sindikatu”, pojašnjava Mersiha Beširović, predsjednica Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

Sindikat trgovine BiH formirao je i posebno nezavisno ekspertno tijelo, koje će vršiti nadzor svih aktivnosti posebno u prikupljanju i raspolaganju sredstava unutar našeg Sindikata, a pod lupom će biti i politička korupcija, zašta su sindikati, po riječima gospođe Beširović, u prošlosti bivali često okrivljeni.

“Čim epidemiološka situacija dozvoli uslijediće sastanak sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije, kojeg smo sami inicirali, ali i izrada konkretnih  pravila ponašanja za sve one koji su na bilo kojoj funkciji u Sindikatu od nivoa kompanije pa do Upravnog odbora, a potom ćemo prepustiti formiranom  ekspertnom  tijelu da vrši nadzor u njihovoj primjeni”, navodi predsjednica trgovine BiH.

“Cilj nam je zapravo da pokažemo na našem primjeru kako sindikat mora biti organizacija sa nultom tolerancijom na korupciju unutar svojih redova, ali i u  društvu uopšte, jer ćemo kasnije nastojati uključiti i ostale segmente sindikalnog pokreta u borbu protiv korupcije u svojim redovima”, ističe Mersiha Beširović, predsjednica Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH. (V.J.)