Nacrt Gender akcionog plana Grada Zenica upućen u javnu raspravu

Predsjedavajući Gradskog vijeća Zenica Mirza Husetić potpisao je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Gender akcionog plana Grada Zenica za period od 2022. do 2025. godine i upućivanju na javnu raspravu. Zaključak pročitajte u nastavku.

“Utvrđuje se Nacrt Gender akcionog plana Grada Zenica za period od 2022. do 2025. godine

Tekst Nacrta Gender akcionog plana Grada Zenica za period od 2022. do 2025. godine upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana održa Gradskog vijeća. 

Tekst Nacrta Gender akcionog plana Grada Zenica za period od 2022. do 2025. godine upućuje se na javnu raspravu učesnicima javne rasprave: gradskim službama, političkim subjektima koji imaju vijećnike u Gradskom vijeću Zenica, nezavisnom vijećniku, samostalnom vijećniku, javnim preduzećima, javnim ustanovama, Zeničkoj razvojnoj agenciji “ZEDA” d.o.o. Zenica, mjesnim zajednicama, Udruženju privrednika poslodavaca, udruženjima: “Forum građana Zenice”, “Medica” Zenica, Centar ženskih prava Zenica i drugim. 

Zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća da tekst Nacrta Gender akcionog plana Grada Zenica iz tačke i ovog zaključka objavi na web stranici Grada Zenica, te dostavi putem e-maila svim subjektima učesnicima u javnoj raspravi. 

Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Komisiji za ravnopravnost spolova putem Stručne službe Gradskog vijeća najkasnije do 23.02.2022. godine, u pisanoj formi na Protokol Grada Zenica ili elektronskoj formi na e-mail: gradsko vijece@zenica.ba

Komisija za ravnopravnost spolova zadužuje se da, kod izrade Prijedloga Gender akcionog plana Grada Zenica za period od 2022. do 2025. godine, uzme u obzir sve blagovremene i uredne primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljene u toku javne rasprave, kao i prijedloge i sugestije iznesene na sjednici Gradskog vijeća Zenica

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se svim učesnicima javne rasprave uz tekst Nacrta Gender akcionog plana Grada Zenica za period od 2022. do 2025. godine i bit će objavljen na web stranici Grada Zenica.”