Predstavnice Doma zdravlja na sedmodnevnoj obuci iz polivalentne patronaže/sestrinstva

Osam uposlenica Doma zdravlja Zenica u proteklom periodu bile su dio sedmodnevne edukacije iz „Osnova andragogije za edukaciju edukatora u oblasti polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici“ koju je organizovao Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes).

Medicinske sestre  Nina Kavazović, Vedada Čerim, Amela Porča, Adela Bošnjak, Belma Salčinović, Đenita Hadžić, Merima Hadžić i Nirvana Alagić sudjelovale su u praktičnoj i interaktivnoj obuci za edukaciju i facilitaciju koja uključuje pet modula: Odrasli polaznik u obrazovnom procesu, Vještina komunikacije u andragoškom radu, Obrazovna grupa u andragoškom ciklusu, Andragoška didaktika u andragoškom ciklusu te Mikroandragogija i Mikropoučavanje, ukupnog trajanja 60 sati.

Pomenuta aktivnost doprinosi unapređenju andragoških vještina patronažnih sestara/tehničara u njihovom svakodnevnom individualnom ili grupnom edukativnom radu sa pacijentima, studentima i mlađim kolegama.