Vijeće ministara dalo saglasnost za uvođenje covid-potvrda na državnom nivou

Vijeće ministara BiH dalo je na današnjoj sjednici saglasnost Ministarstvu civilnih poslova za iskazivanje interesa za priključenje Bosne i Hercegovine sistemu EU digitalnih Covid potvrda.

Prethodno je upoznat sa Informacijom Ministarstva civilnih poslova o potrebi uspostavljanja tehničkog rješenja za verifikaciju digitalnih Covid-19 potvrda u BiH.

Ministarstvo civilnih poslova će organizovati ministarsku konferenciju u oblasti zdravstva, na kojoj će se razmatrati mogućnosti usaglašavanja tehničkog rješenje i pravnog okvira za verifikaciju digitalnih Covid-19 potvrda u BiH, navodi

Agencija za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH biće nosilac tehničkog rješenja.

Cilj je da izdate Covid potvrde budu međunarodno priznate, kako bi se omogućilo građanima iz Bosne i Hercegovine da nesmetano putuju po zemljama Evrope i svijeta.

Akta.ba