Obavijest o sistematskom ažuriranju i usaglašavanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige u katastarskoj općini Puhovac

FOTO: Zenicainfo.ba

Grad Zenica je početkom februara ove godine sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove potpisao Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju i usaglšavanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige u katastarskoj općini Puhovac.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je za realizaciju Projekta registracije nekretnina – faza I za Lot 3, koji se odnosi na usaglašavanje podataka katastra i zemljišne knjige za područje katastarske općine Puhovac zaključila ugovor sa JV „Gauss“ d.o.o., Tuzla & „Trafficon“ d.o.o., Odžak & „Geobiro“ d.o.o., Konjic.

Implementacija projekta je počela 28. aprila 2021. godine.