Na kraju septembra na zeničkom Birou rada registrovano 17.655 nezaposlenih osoba

„Na kraju septembra na zeničkom Birou rada registrovano je 17.655 nezaposlenih osoba, što je za 542 osobe manje nego u periodu prije pandemije korone, a u poređenju sa istim periodom prošle godine manje je za 1.168 osoba, odnosno za 6,3 posto“, rekao nam je Saudin Burić, rukovodilac Biro rada Zenica, ističući istovremeno da je ovo u zadnjih 10 godina najmanji broj evidentiranih nezaposlenih osoba na ovom Birou.

U strukturi nezaposlenih najviše je kadrova sa srednjom stručnom spremom treći stepen, njih 35,77 posto, zatim 29,75 posto nekvalifikovanih i polukvalifikovanih osoba, potom slijede nezaposleni sa srednjom spremom četvrti stepen, njih 26,98 posto, a među nezaposlenima na evidenciji zeničkog Biroa rada krajem septembra najmanje je bilo nezaposlenih sa višom i visokom stručnom spremom.

„Korisnika novčane naknade na prostoru Grada Zenice u pomenutom periodu bilo je 876, a 15.274 osobe su zdravstveno osigurane putem zeničkog Biroa rada“, navodi njegov rukovodilac, Saudin Burić.(V.J.)