Javni konkurs o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Nemila „Omladinsko naselje“ u Zenici

FOTO: Zenicainfo.ba

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović objavio je javni konkurs o prodaji građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Nemila „Omladinsko naselje“ u Zenici, radi izgradnje poslovnih objekata opredijeljenih za mala i srednja preduzeća i agro- biznis centar.

Početna prodajna cijena zemljišta što uključuje zemljište sa izgrađenim objektima, prema nalazu stalnog sudskog vještaka iznosi  2.160.650 KM.

Prijavu na Javni konkurs mogu podnijeti sva domaća pravna i fizička lica kao i strana pravna i fizička lica koja mogu sticati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH.

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja. (Š. B.)