JP „ViK“ d.o.o. Zenica: Sanacija kvara u Peharama

JP „ViK“ d.o.o. Zenica obavještava potrošače da se vodosnabdijevanje odvija normalno i bez ograničenja, osim izuzetaka i privremenog prekida u vodosnabdijevanju zbog otklanjanja kvarova i/ili izvođenja investicionih radova na vodovodnoj i/ili kanalizacionoj mreži na sljedećim adresama:
Werostin put, od broja 15 do broja 45, Pehare, od broja 71 do broja 91, sanacija kvara na vodovodnoj liniji, od 08:00 do 13:00 sati