U Zenici održan sastanak članova UO Zajednice tehničke kulture BiH

Udruženje tehničke kulture Zeničko-dobojskog kantona jučer je bilo domaćin sastanku članova Upravnog odbora Zajednice tehničke kulture BiH i predstavnika udruženih Saveza kao kolektivnih članova ove zajednice.

Cilj održanog sastanka bila je javna rasprava o dokumentima za pripremu Kongresa Zajednice tehničke kulture BiH. Konstatovano je da sve organizacije i savezi provode niz aktivnosti kao što su smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih, festivali rada, izložbe, revije, manifestacije na kojima učestvuje desetine hiljada ljudi a naročito mladih. Iz Udruženja navode da unatoč ostvarenim rezultatima koje postižu informatičari, mladi tehničari, inovatori, foto i filmski amateri, članovi radio i aero klubova, modelari i drugi članovi ove zajednice, izostaje razumijevanje i podrška društva ali i države na svim nivoima. To se posebno ogleda u finansiranju, obezbijeđenju prostora i drugih uslova za rad. Situacija je malo bolja na nivoima lokalnih samouprava i pojedinih kantona. Na sastanku su formulisane i usvojene konkretne mjere za mijenjanje njihovog stanja.

Udruženje tehničke kulture BiH osnovano je 1959 godine i broji oko 60.000 članova koji su učenici osnovnih i srednjih škola. Članovi Udruženja bave se sa više od 20 raznih oblasti i grana tehnike i naučno-tehničkog stvaralaštva.(B.M.)