Mještani Heca i Donje Gračanice u stalnim problemima sa poplavama i klizištima nakon izgradnje auto puta

Još jednom mještani Donje Gračanice i Heca ukazali su na sve probleme sa kojima se susreću od početka radova na izgradnji autoputa koridora Vc. Jedan od najsvježijih primjera je izlijevanje fekalne kanalizacije u privatnoj firmi Prima komerc d.o.o. Zenica nakon čega je obustavlje kompletan proces rada i napravljena velika materijalna šteta.

„Naši problemi počinju od oktobra prošle godine kada je prilikom izgradnje pristupne ceste na autoputu koridora Vc izvođač radova oštetio našu kanalizacionu cijev. Od tada se nama kanalizacija počela izlijevati u podrumski dio prostorija a kulminacija je bila tokom vikenda kada nam je nakon obilne kiše kompletan pogon bio pod vodom. Fekalna kanalizacija nam je poplavila svih osam toaleta. Šteta se mjeri u desetinama hiljada konvertibilnih maraka, a 40 ljudi dolazi na posao i nema sanitarni čvor. Obraćali smo se za pomoć svima ali su se svi proglasili nenadležnim“, priča nam ogorčena Mirela Kahrić, direktorica firme koja je od jutros morala obustaviti kompletan proces rada.

Mirela Kahrić

Kako nam objašnjavaju u ovoj firmi, jedini koji su izašli na lice mjesta su inspektori iz Službe za inspekcijske poslove u Gradskoj upravi koji su sačinili zapisnik i tu se priča završava. Tokom jučerašnjeg dana prilikom izvođenja radova na popravci štete obrušio se i potporni zid na samu cestu.

Prostorije Prima komerca

Evidentni su problemi na jednoj od najzahtjevnijih poddionica na koridoru Vc, a privatnici iz ove priče baš kao i mještani, čini se, kako gube strpljenje. „Mi moramo riješiti ovaj problem. Od jutros smo o svom trošku angažovali bagere kako bi nam popravili kvar jer mi kao firma ne možemo funkcionisati na ovaj način. Pogon koji radi aluminijum je pod vodom, ljude koji rade u tom pogonu smo poslali kući dok oni koji ostaju i imaju šta raditi nemaju sanitarni čvor tako da nama ništa drugo ne preostaje već da sami i o svom trošku pokušamo riješiti naš problem“, dodala je Mirela Kahrić, direktorica preduzeća. Mještani Heca ogorčeni su. „Svaka kiša nam predstavlja opasnost. Naše kuće su poplavile već šest puta a sinoć je bilo strašno. Mi do sada nismo imali nikada poplave a klizište nakon što je 2000. godine sanirano sada se ponovo pokrenulo“, kaže Munib Heco, mještanin u čijoj kući je i sada voda.

Munib Heco

Nakon našeg upita iz Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH kazali su nam kako su upoznati sa ovim problemom i da su zaprimili žalbu preduzeća Prima Zenica i ista je po proceduri proslijeđena izvođaču radova na postupanje, u okviru svoje nadležnosti, saopšteno je iz Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH.  (B.D.)