FOTO: U Zenici ulična akcija “Prekinimo ćutanje”

Udruženje „Medica“ Zenica danas je organizator ulične akcije u centru grada, koja se ujedno realizovala i u osam bosanskohercegovačkih gradova, Sarajevu, Bijeljini, Brčkom, Bihaću, Banja Luci, Modriči, Tuzli i Mostaru.

Kampanja se realizuje s ciljem ukazivanja na visok nivo tolerancije prema seksualnom nasilju prema ženama i djevojčicama u BiH, pod sloganom „Prekinimo ćutanje – žrtve seksualnog nasilja trebaju podršku, pravdu i zaštitu“.

„Današnja ulična akcija i podjela materijala je dioaktivnosti  u okviru kampanje „Prekinimo ćutanje“ gdje želimo da skrenemo pažnju na seksualno nasilje i zlostavljanje koje se dešava u BiH“, kazala nam je Irma Šiljak, programska referentica Udruženje ‘Medica’.

Podaci pokazuju da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini oko 20.000 do 50.000 žena i djevojčica doživjelo seksualno zlostavljanje ilisilovanje.

„Nažalost u BiH ne postoji jedinstvena baza podataka za nasilje nad ženama i djevojčicama i svi podaci koje imamo su fragmentirani na području BiH, a što se tiče Zenice, ono što je dobar primjer jeste da postoje jedinstveni obrasci na kojima svi akteri na području Zenice prijavljuju različite vidove nasilja“, istakla je Šiljak.

U istraživanju stavova žena o rasprostranjenosti seksualnog nasilja u BiH, koje su provele “Lara” i Fondacija lokalne demokratije tokom 2020. godine, svaka treća žena, od 150 ispitanica, izjavila je da poznaje osobu iz svog okruženja koja je prežvjela seksualno nasilje koje nije prijavila policiji.

Kao krajnji  rezultat ovakvih ili sličnih kampanja ističu podizanje svijesti javnosti o ovoj trematici.

„Ovakvim kampanjama ćemo podići svijestjavnosti, dase prijavljuje svaki vid nasilja uključujući i zlostavljanje i da ćemo promijeniti svijest kod građana i javnosti da ne okrivljujemo žrtvu i da će donosioci odluka biti senzibiliziraniji za ovaj vid nasilja, ali i da će se kreirati politike, te da će se primjenjivati u praksi“, kazuje Šiljak.

Godišnje, oko 300 žena i djevojčica u BiH prijavi neki oblik seksualnog nasilja. Većina nasilnika bile su osobe koje su poznavale i kojima su vjerovale da ih neće povrijediti. Seksualni zločini ostavljaju teške posljedice na žrtve, a silovanje izaziva kompleksne traume za koje psiholozi tvrde da ih same žrtve, bez stručne pomoći, ne mogu preboljeti. (A.A.)