Treći “Zenica Meet UP” ponudio nekoliko zanimljivih projekata

Nedavno održani treći „Zenica Meet Up“ rezultirao je sve većim brojem zainteresovanih učesnika koji su ponudili nekoliko kvalitetnih i dobrih projekata na kojima se već počelo raditi.

Predloženi su, između ostalog, projekti koji imaju za cilj čistu i ekološki osviješteni Zenicu. „Jedan od učesnika ponudio je rješenja u vidu softvera, a koji bi, prvobitno, služili za nadgledanje deponije. Da bi se projekat mogao realizirati, potrebno je, prije svega, da isti bude u vlasništvu javnog preduzeća, kao i da se u njegovu dalju sprovedbu uključe IT stručnjaci iz Zenice koji bi, u konačnici, i profitirali zahvaljujući ovom projektu. Još jedan zanimljiv prijedlog došao je od Zeničanina nastanjenog u New York-u, a koji je, između ostalog, košarkaški trener i suvlasnik jedne internacionalne sportske akademije, a riječ je o osnivanju košarkaških kampova za mlade kao i o eventualnom slanju mladih košarkaša u New York na dopunu znanja“, kazala je Maša Škrbić, stručna saradnica za marketing, promociju i investicije u Službi za privredu i upravljanje razvojem.

Tokom trećeg „Zenica Meet Up-a„ iznesen je i prijedlog izgradnje spalionice, putem sredstava Evropske Unije, te je ponuđena mogućnost izrade kartografskog prikaza grada kroz historiju, a o svemu ovome raspravljat će se i na budućim sastancima. Prvi naredni sastanakzakazan je za 25. maj u 19:00 sati. (B.D.)