RD “Mošćanica” konstantno povećava količine recikliranog otpada

Ne bi se trebalo zaboraviti da bi se i prije i poslije  22. aprila, Dana planete Zemlje, kada se fokusira  njeno  loše ekološko stanje u svim aspektima,  trebala  mijenjati  i svakodnevno ponašanja prema svim  njenim resursima i na svim nivoima.

Grad Zenica, Visoko,  Travnik, Vitez, Busovača, Zavidovići, Žepče i Novi Travnik gradovi su i općine koje prikupljeni otpad  odlažu na zeničku Regionalnu  deponiju  ”Mošćanica” i na taj način učestvuju u očuvanju okoliša, znajući da se sve dalje  odvaja i sortira na ekološki prihvatljiv način i potom pripema i procesuira za reciklažu.

Zaštita i očuvanje okoliša cilj  je uprave i zapolenih na Regionalnoj  deponiji „Mošćanica“. Želja je svih da bilo kakav otpad koji se može reciklirati ne završava na divljim deponijama, obalama rijeka, u prirodi.

Kako za RTV Zenica kaže  Edina Husaković, pomoćnica direktora za tehničke poslove Regionalne  deponije „Mošćanica“,  već 13 godina  sav deponovani otpad  tretira se na ekološki prihvatljiv način. Njegova  količina povećava se svake godine tako da je tokom 2018. godine zbrinuto 67526,24 tona komunalnog  i njemu sličnog otpada. Već 2019. godine deponovano je 72 097,28 tone  što je više za 106,95%.

„Prošle godine uslijed pandemije virusom Covid-19 količina zbrinutog otpada je nešto manja, 68523,21 tone. Za tri mjeseca ove godine zbrinuto je 17 310 tona“. U procesu zbrinjavanja otpada obavlja se izdvajanje recikliranih  materijala iz dovezenog otpada kao što je pet ambalaža, tvrda plastika , papir i karton. 2018. godine izdvojeno je 211 tona, 2019. godine  157 tona, kaže  Husaković.

Prethodno bi suština bila  uskladiti  ponašanje  sa ekološkim  normama, generalno se prijateljski odnositi prema prirodi.  Za početak kupovati proizvode u razgradivoj ambalaži, više koristiti zamjenske  staklene boce, umjesto plastičnih vrećica koristiti platnene, odvajati otpad. Svakodnevnim  dobrim navikama činiti velike stvari za planetu. Mnogo je načina savjesnog ponašanja prema prirodi,pa na kraju i deponovati ga na za to određena mjesta.

Šteta nanesena životnoj sredini  poremetila je  prirodne sisteme što dalje vodi  pojavi  sloma ostalih sistema, recimo, globalne privrede,  a zagađenje tla, vode i vazduha direktni su čimbenici globalnih zdravstvenih problema stanovništva  planete Zemlje. (Z.R.)