Služba za inspekcijske poslove: Obavijest građanima Zenice

Pozivamo sve građane Zenice da prilikom ljepljenja plakata, oglasa i obavještenja, transparenata, džambo plakata, te posebno smrtovnica vode računa da poštuju odredbe Odluke o komunalnom redu na području Grada Zenica („Službene novine općine Zenica“, br: 7/11).

U posljednje vrijeme uočena je masovna pojava ljepljenja smrtovnica na staklenim površinama autobusnih nadstrešnica, koja su prije dva mjeseca od strane Grada očišćena i za tu namjenu izdvojena su značajna novčana sredstva.

Podsjećamo da se smrtovnice, plakate, oglasi, obavještenja i druge objave mogu postavljati bez saglasnosti nadležne gradske službe samo na za to predviđenim oglasnim pločama i oglasnim stubovima te u oglasnim ormarićima, dok je na ostalim mjestima to zabranjeno a naročito na: staklenim površinama autobusnih nadstrešnica, fasadama zgrada, ogradama građevinskih objekata, stalnim ogradama, potpornim zidovima, stablima/drvećima, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i drugim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima, te drugih nedozvoljenih lokacija.

Za prekršioce odredbi Odluke o komunalnom redu Općine Zenica predviđene su odgovarajuće upravne mjere uključujući i prinudno uklanjanje o trošku subjekta nadzora kao i prekršajne novčane sankcije. U tom smislu nadležna komunalna inspekcija Službe za inspekcijske poslove zadužena je za praćenje i provođenje aktivnosti na sprečavanju i sankcionisanju lica koja vrše nelegalno plakatiranje na mjestima koja nisu predviđena za tu namjenu.

Nadamo se da će građani koji imaju potrebu za bilo kojim vidom oglašavanja i obavještavanja imati na umu napred navedeno i da će sačuvati urednost i lijep izgled našeg Grada.

                                                   Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica