Danas se obilježava Svjetski dan voda 2021.

Opća skupština Ujedinjenih naroda je rezolucijom od 22. februara 1993. godine, odlučila da se 22. mart svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, posebno skrene pažnja na probleme vezane za vodu i vodne resurse. Prve preporuke o problemima vazanim za vodu i vodne resurse bile su formulisane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama, održanoj 1977. godine, u Mar del Plati, Argentina. Svake godine, taj dan se obilježava uz drugi moto a ove godine govori o vodama i klimatskim promjenama i njihovoj neraskidivoj povezanosti.

Ističući da je voda kritična za održivi razvoj i iskorjenjivanje siromaštva i gladi, države članice UN-a izrazile su duboku zabrinutost zbog nedostatka pristupa pitkoj vodi. U decembru 2016. godine, Opća skupština UN jednoglasno je usvojila rezoluciju “Međunarodno desetljeće (2018. – 2028.) za akciju – Voda za održivi razvoj”, kako bi se stavio veći focus na vode tokom deset godina. Ujedinjeni narodi su upozorili, da će se svijet do 2030. godine suočiti s 40 posto manje vode ako vlasti ne promijene odnos prema njoj. Vlade moraju promijeniti način procjene, upravljanja i upotrebe vode jer potražnja stalno raste, kao i pretjerana eksploatacija podzemnih rezervi. “Ne postigne li se ravnoteža između potražnje i ograničenih rezervi, svijet će se naći pred teškom globalnom nestašicom vode”, kaže se u UN-ovu izvještaju.

Bez vode se nemože živjeti, ona je najvažnije piće na svijetu, ali 1,1milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi a 2,4 milijarde živi bez osnovnih sanitarnih uslova.  Bosna i Hercegovina je bogata vodom a raspoložive količine vode za piće veće su nego u mnogim evropskim zemljama, zahvaljujući geografskom položaju, reljefno-geološkim i klimatskim specifičnostima našeg prostora. U Bosni i Hercegovini obilježavanje ovog datuma započelo je u martu 1995. godine, kada je u Konjicu održan skup vodoprivrednih stručnjaka o temi poslijeratne obnove i sanacije komunalnih vodoprivrednih sistema i traje u kontinuitetu do danas.

Rezerve pitke vode nisu neiscrpni prirodni  resurs. Kako bi se osigurale dovoljne količine zdrave pitke vode, potrebno je uložiti napore za zaštitu i štednju vode, tj. prepoznati nužnost racionalnog korištenja vode. Danas nam nedostaje ekološka svijest, kao i da se u praksi primijene već usvojene konvencije i povelje. Prečišćavanje otpadnih voda je također, veoma važno.

Do 2025. godine, dvije trećine čovječanstva osjetiće ozbiljan nedostatak vode. Svijet je suočen sa najvećom do sada zabilježenom krizom snabdijevanja vodom, ističe se u izvještaju Ujedinjenih nacija. Izvori vode će se stalno smanjivati zbog porasta broja stanovništva, zagađenja i klimatskih promjena.

Upravljanje vodnim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva a ne unutar upravnih i političkih granica, jer voda nezna za granice.

Prema podacima „National Geographica“, na svijetu ima vrlo malo slatke vode. Iako je oko 71 % zemljine površine pod vodom, velika većina je slana voda. Slatka voda čini tek 2,5 % ukupne količine vode na svijetu a od toga je više od pola zarobljeno u ledenjacima. Tek 0,007 posto vode na Zemlji je dostupno čovječanstvu za svakodnevne potrebe.

Učinimo sve, da sačuvamo vodu za buduće generacije!

 

viksa.ba