“Medica” Zenica: Povećan broj žrtava rodno zasnovanog nasilja u periodu pandemije

FOTO: Zenicainfo.ba

“Istraživanje o zbrinjavanju žrtava rodno zasnovanog nasilja u periodu prošlogodišnjeg potpunog lockdown-a u našoj državi zbog pandemije COVID-a, pokazalo je nažalost veliki porast ove vrste nasilja, ali istovremeno i potpuni izostanak rodne osjetljivosti našeg društva u tom periodu”, kažu u “Medici” Zenica, koja je ovo istraživenje i provela lani u periodu od marta do juna u partnerstvu sa Udruženim ženama iz Banja Luke na prostoru 43 lokalne zajednice u BiH i Brčko distriktu.

“U sigurnoj kući tokom 2020. godine bilo je 526 zbrinutih slučajeva, što ukazuje na porast rodnog zasnovanog nasilja i to za 75 procenata u odnosu na godinu prije, kada smo imali 300 osoba zaštićeno u sigurnoj kući”, navodi Sabiha Husić, direktorica “Medike” Zenica.

Sabiha Husić

“Istovremeno ni međusektorska saradnja nije bila uopće rodno osjetljiva, jer u pomenutom periodu restriktivnih mjera, nadležni krizni štabovi nisu ni mislili na žrtve nasilja, što pokazuje i činjenica da nijedna preventivna mjera, koja se odnosni na žrtve nasilja, tada nije izrečena, a nadležni akteri, koji bi trebali štititi ove žrtve nisu imali smjernice za rad sa njima u datima okolnostima, te su na prostoru Federacije BiH jedino radile ženske nevladine organizacije, pružajući specijalizovane usluge žrtvama rodno zasnovanog nasilja”, naglašava, između ostalog, direktorica zeničke “Medike”.

“Nažalost, slična situacija se nastavlja i početkom ove godine, jer i dalje nema jasnih koraka, procedura i smjernica o institucionalnom djelovanju tokom pandemije u oblasti zaštite i zbrinjavanja žrtava rodno zasnovanog nasilja, te bi nadležni ovo zaista morali već ozbiljno uzeti u razmatranje”, ističe Sabiha Husić, direktorica “Medike” Zenica. (V. J.)