Evropski dan zaštite podataka: Tokom 2020. godine Agencija zaprimila je 168 prigovora nosilaca ličnih podataka

“Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH već dvanaestu godinu obilježava 28. januar, Evropski dan zaštite podataka i mada to radimo svakodnevno, posebno na ovaj dan želimo uticati na podizanje svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti”, ističe Radovan Kešelj, šef Odsjeka za inspekcijiski nadzor u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH.

“Tokom 2020. godine ova Agencija zaprimila je 168 prigovora nosilaca ličnih podataka, odnosno građana, koji su nam se obratili tražeći zaštitu svojih prava, a prigovori su se najviše odnosili na uspostavljanje i obradu ličnih podataka putem kamera odnosno video nadzora kako u javnom tako i u privatnom sektoru, a najveći dio tih prigovora odnosio se na video nadzor u objektima stambenog i individualnog stanovanja, zatim na objavljivanje podataka na web stranicama, potom na davanje podataka bez pravnog osnova trećoj strani, zatim direktni marketing itd”, pojašnjava Radovan Kešelj iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Radovan Kešelj

Tokom prošle godine ova Agencija pokrenula je i 101 postupak po službenoj dužnosti, od kojih je većina inicirana upravo prijavama građana, a što se tiče javnog sektora prigovori su se najviše odnosili na obradu jedinstvenog matičnog broja, kopiju lične karte u različitim postupcima, te zahtijevanje uvjerenja o nakažnjavanju u konkursnim procedurama, a zbog pandemije COVIDA-a u fokusu rada naše Agencije bila je i obrada zdravstvenih podataka, što se odnosilo na objavljivanje imena osoba zaraženih COVID-om ili osoba u izolaciji ili samoizolaciji, navodi šef Odsjeka za inspekcijiski nadzor u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH.

“U odnosu na prethodne godine, u 2020. godni bilježimo manji porast broja podnesaka prigovora i prijava građana, što donekle ukazuje i na podizanje svijesti građana o pravima na zaštitu njihovih ličnih podataka“, smatraju u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH. (V. J.)