Projekat “Čujte nas!” – pjesma i spot na znakovnom jeziku “Jedan je svijet”

O Kreativcima

Udruženje “Kreativci” Zenica je nevladina organizacija dobrovoljno udruženih kreativnih građana cijelog svijeta. Od osnivanja 2012. godine implementiramo inovativne i originalne edukativne projekte iz oblasti kulture, umjetnosti, ekologije, inkluzije, projekte namjenjene mladima te projekte sa aktivnostima za osobe sa invaliditetom. Jačajući društvenu koheziju, projekte realiziramo u partnerstvu sa udrženjima, institucijama, ustanovama, savezima i medijima. Uz učešće u projektnim aktivnostima, sve mlade učesnike ohrabrujemo na razmišljanje i nadogradnju projekata njihovim idejama.

 

O projektu „ČUJTE NAS!“

Prvu fazu projekta “Čujte nas!” smo 2019. realizirali u partnerstvu sa Vijećem učenika Medicinske škole Zenica, sa ciljem upoznavanja učenika o potrebama osoba s oštećenjem sluha te smanjivanja predrasuda i podsticanja gluhih i nagluhih osoba da se uključe u sve oblike edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana.

U cilju upoznavanja svih učenika i uposlenika Medicinske škole Zenica o osnovama znakovnog jezika u holu škole je instalirana stalna izložbena postavka sa 9 klik – klak panela sa abecedom i najčešće korištenim frazama na znakovnom jeziku.

U drugoj fazi, 2020. studenti društvenih nauka prolaze kurs obuke o znakovnom jeziku, a rezultat radionica je pjesma i spot na znakovnom jeziku „Jedan je svijet“. Po završenom kursu biti će certificirani za upotrebu znakovnog jezika, što će biti dodatna kvalifikacija u sklopu budućeg profesionalnog angažmana, a time i poboljšati položaj i olakšati socijalizaciju i uključivanje gluhih i nagluhih osoba u društvene procese.

Rezultati projekta:

  • 15 studenata društvenih nauka obučeno za komunikaciju putem znakovnog jezika, koji će stečena znanja koristiti u budućem radu s gluhim i nagluhim osobama
  • Pokretanje inicijative za uvođenje sekcija/kurseva znakovnog jezika pri osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju
  • Umjetničke fotografije slogana na znakovnom jeziku
  • Pjesma i spot na znakovnom jeziku „Jedan je svijet“
  • 300 primjeraka Priručnika znakovnog jezika u fotostripu „Čujte nas!“