Preliminarna lista boračkih stipendija za akademsku 2020/2021. godinu

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djalatnosti obavještava studente sa područja Grada Zenice da je 22.12.2020. godine objavljena Preliminarna lista studenata koji su aplicirali na Konkurs za dodjelu boračkih stipendija.

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor za preispitivanje preliminarne liste putem protokola (nova zgrada Grada Zenice) od 22.12.2020. do 30.12.2020. godine.